Nu er foråret på vej og forårsbebudere som vintergæk, erantis og anemoner er begyndt at titte frem. Dagens længde er tiltaget og det kan mærkes!
Hvis det begynder at krible i fingrene for at komme i haven, og du ikke allerede har købt Så-kalenderen af Maria Thun, kan du stadig købe den i Shoppen.
Der er kommet en masse nye bøger med anmeldelser i butikken, så tøv endelig ikke med at bestille. Du kan se de gode tilbud herunder med anmeldelser af bøgerne. Sidst i ugebrevet har vi tilføjet et afsnit Med det royale i centrum, hvor bøger om vores konger bliver anmeldt.
Om en måneds tid holder John Finding en temadag om Tydning af det progressive horoskop. Hvis du vil sikre dig en plads, kan du allerede nu tilmelde dig. Se under Kurser og temadage.
Som de faste punkter i Ugebrevet finder du også Ugen, der kommer og Aktuelt, der denne gang indeholder en nekrolog om Søren Pape Poulsen. Og sidst men ikke mindst, Ugens Humor.
God læselyst!

Nyheder og tilbud fra butikken

Såkalender 2024
Af Maria Thun og Matthias K. Thun

80 sider, 135,00 kr.

Med plante-, luge- og høsttider samt gunstige arbejdsdage for biavleren
I denne danske udgave af Maria Thuns Såkalender er der sat fokus på Maria Thuns fremstilling og erfaring med plante-teer som gødningsmidler, mod skadedyr, i ukrudtsbehandling og som plantestyrkemidler.
Desuden bringer vi en kort orientering om de biodynamiske præparater samt en kalender for anvendelse af præparaterne i årsløbet.
Selve kalenderen er opbygget på samme måde som tidligere, således, at alle haveejere, gartnere, landmænd, vin-, frugt- og biavlere kan få glæde af den i deres arbejde og pleje.
Bestil den her: https://astrologi.dk/shop/saakalender-2024-maria-thun-og-matthias-k-thun/

 

NYE BØGER

De 7 Universelle Love
Af Lukas Trolle og Kristina Trolle


249,00 kr.
Forlaget Eris

Loven om tiltrækning er på alles læber. Mange af os drømmer om at finde nøglen til et lykkeligt og harmonisk liv, og ”manifestation” er blevet dagligdags tale. Men hvad er det egentlig og hvordan gør man? Denne bog omhandler de ældgamle hermetiske love som ligger bag det, vi i dag kalder loven om tiltrækning. Bogen lærer dig hvordan disse love kan mestres, så det bliver muligt for dig at skabe det liv, du ønsker dig – men vigtigere – den verden, du ønsker at leve i. Vi er alle medskabere af virkeligheden, og måske mere end nogensinde er det vigtigt, at vi forstår den bagvedliggende visdom. Denne bog formidler i et jordnært sprog den komplekse visdom fra oldtidens Egypten, og gennem konkrete eksempler, øvelser og forfatternes egen erfaringersdeling bliver en ellers meget kompleks viden gjort håndgribelig, så den kan omsættes og integreres i hverdagslivet. Ved at følge i Hermes’ fodspor og ydmygt praktisere og integrere hans lærdom, kan vi lære at mestre vores eget liv i en sådan grad, at ikke engang det tilsyneladende umulige længere vil synes at være det.
Bestil bogen her: https://astrologi.dk/shop/de-7-universelle-love-lukas-trolle-kristina-trolle/

Talmagi – en nøgle til at forstå dig selv
Annasophia Petri Holm


160 sider, 129,95 kr.
LR Forlag (indb.)

Her er en forfriskende ny bog om numerologi på astrologisk grundlag, kan man godt sige. Da tallene er baseret på fødselsdatoen, men på en for mig ny måde, som ser ud til at fungere fint.
Et eksempel. Er man fx født 18. april 1991, er koderne 9-4-2-6 for dato, måned, år, som giver en
total på 6. Det nye er, at de enkelte tal tydes hver for sig.
Tallenes placering i koden:
1. Grundenergien
2. Retningsenergien
3. Handlingsenergi
4. Instinktenergien
Jeg har kun lige løst forsøgt at sammenligne med mit eget horoskop, og det ser helt rigtigt ud. Bogen beskriver også de forskellige kodetyper, hvor jeg selv har 4 forskellige tal og derfor er en Regnbuekoden. De tre andre koder er: Temakode, Balancekode og Dybdekode. Temakoden er fx en kode med mindst 2 ens tal.
En meget spændende og velskrevet bog. – Karl Aage Jensen
Bestil bogen her: https://astrologi.dk/shop/talmagi-en-noegle-til-at-forstaa-dig-selv-annasophia-petri-holm/

Astrologisk dagbog 5 – omrids af en åndsdimension
Claus Houlberg


174 sider, 225,00 kr.
Haristios

Vi er nu nået til bind 5, som formentlig bliver det sidste bind i serien af astrologiske dagbøger, som dækker de seneste 9 år. Hver af bøgerne kan læses separat. Bøgerne handler om det store paradigmeskifte, som både samfundet og astrologien gennemgår i denne tid. Der fokuseres på det spirituelle gennembrud og den nye virkelighedsopfattelse. Fokus holdes naturligvis på den esoteriske astrologi.
Bogen er af den vanlige gode kvalitet, når det gælder den flittigste astrologiske forfatter i Danmark gennem tiden. Den er rigt illustreret og udmærker sig ved at indeholde et register over alle illustrationer, som gør bogen særdeles overskuelig. Dertil kommer et omfattende stikordsregister, mange tak for det. Bogen dækker perioden fra november 2022, hvor Saturn
var i Vandbærerens tegn, til marts 2023, hvor den var gået ind i Fiskene i Neptuns dekanat. Disse fakta gør det meget lærerigt at læse bogen, da man kan følge teksterne ud fra denne baggrundsviden. Bogen er afsluttet i december 2023 med mere end 140 notater samt hele 85 meget velvalgte illustrationer. Bl.a. på grund af disse fine kvaliteter kan bogen bruges som lærebog.
Bestil bogen her: https://astrologi.dk/shop/astrologisk-dagbog-5-omrids-af-en-aandsdimension-claus-houlberg/

Astrologisk Praksis
Af Claus Houlberg


84 sider, 125,00 kr.
Haristios

Efter gennemlæsning af denne lille bog om astrologisk praksis, vil du være godt klædt på, når du vil nedsætte dig som praktiserende astrolog. Bogen kommer rundt om både det astrologiske rum mellem astrologen og klienten, men også om det praktiske i at drive en virksomhed. CH kommer ind på de ting, fx moms og skat, som man som ny selvstændig virksomhedsejer skal vide noget om, for at kunne drive forretningen på lovlig vis både på det jordiske plan men også i relation til de universelle love. Han kommer også ind på, hvordan man kan fastsætte sit honorar mv. Det er, så vidt jeg ved, den eneste bog på markedet, som beskæftiger sig med denne praktiske og nødvendige side af at være praktiserende astrolog, så en lille bog til din astrologiske værktøjskasse. –  Ann 
Bestil bogen her: https://astrologi.dk/shop/astrologisk-praksis-claus-houlberg/

New Stars for a New Era
Af Alan Clay


313 sider, 595,00 kr.

Alan Clay er en astrolog fra New Zealand, som har grundlagt en institution, han kalder Dwarf Planet University. Her udforsker han sammen med sine elever de 10 nye dværgplaneter. Han ser, som mange astrologer, opdagelsen af nye planeter som repræsentanter for bevidsthedsformer, som menneskeheden nu er klar til at integrere.
Dermed ser han også den nuværende periode som en tid, hvor der sker en vældig hurtig bevidsthedsudvikling. Vi har fået direkte adgang til viden, der hidtil var forbeholdt guruer og præster efter års hårdt arbejde. Dog kræver de nye dværgplaneter et vist niveau af åndelig udvikling for at blive guider og ikke bare ubevidste udfordringer. Her bruger Clay opdagelsen af Uranus, Neptun og Pluto som tidligere eksempler på, hvordan de gav adgang til bevidsthedens nye
muligheder.
Alan Clay anbefaler en legende tilgang til arbejdet, så slipper man frygten for at begå fejl. Hovedparten af bogen er en ’arbejdsbog for bevidstheden’. Her gennemgås dværgplaneterne med fokus på to emner: Hvilke udfordringer giver de, og hvordan tolkes de i de forskellige huse. I et appendiks i slutningen af bogen bliver det anvist, hvordan man finder de 10 dværgplaneters position i sit eget eller andres horoskop. I et andet appendiks beskriver han dværgplaneterne som ’højere oktaver’ af de kendte planeter. Samme energi på et højere åndeligt niveau.
– Men, som han påpeger: Vores egen personlige udvikling ligner mest af alt et mangedimensionelt puslespil, tingene kan ikke bare læres i rækkefølge.
Bogen er på engelsk. – Aase Kærgaard
Bestil bogen her: https://astrologi.dk/shop/new-stars-new-era-alan-clay/

Sensitivitet i et astrologisk perspektiv
Af Camille Cecillie Resen Steenstrup


80 sider, 190 kr., Eget forlag

Forfatteren har selv en baggrund som sensitiv, og er derudover psykoterapeut og astrolog. Hun inddrager både de nye dværgplaneter og kentauren Chiron, som får en stor rolle at spille i bogens beskrivelser af menneskers sensitive sider.
Sensitivitet bliver defineret som en form for ’overfølsomhed’, der kan få mennesker til at trække sig eller føle sig fremmede i det sociale liv. Bogen handler om at bruge astrologien til at lære sin sensitivitet at kende og lære at håndtere den.
I tydningerne indgår de ydre planeter fra Saturn til Eris. De sættes i aspekt til Månen (det følelsesmæssige) og Merkur (det tankemæssige). Derudover til Ascendanten og 1. hus (det kropsmæssige).
Bogen rummer en række horoskopeksempler, der tydes ud fra, hvordan man reagerer, og hvad man kan gøre for at håndtere sensitiviteten og derved modnes. Bogen er let at gå til, alt forklares i et enkelt sprog. – Aase Kærgaard
Bestil bogen her: https://astrologi.dk/shop/sensitivitet-i-et-astrologisk-perspektiv-camille-cecillie-resen-steenstrup/

Klokketårnet i Piacenza
Af Peter H. Fogtdal

280 sider, 299,95 kr.
Falco

En fin og underholdende bog, der rækker både frem og tilbage i tiden. Fra den nyeste gen- teknologi via DNA-tests, til tidligere liv oplevet via regression og drømme, der kan relateres til nutidige traumer og oplevelser af verden i dag.
Det er en god beskrivelse af, hvad der kan ligge gemt i familien via vores DNA, og som vi har mulighed for at arbejde med, hvis vi ønsker at blive klogere på os selv. Som de gamle grækere skrev over indgangen til templerne: Kend dig selv. Det er en rejse at dykke ned i ‘Det store Liv’ – Sjælens liv og rejse.
Flere steder i bogen blev jeg selv ramt i solar plexus, der jo kan give stof til eftertanke, hvis ens mindset står på de store hvorfor’er. Der var også plads til at trække på smilebåndet, så afhængig af øjnene der læser, er der flere lag i bogen.
Bogen er krydret med små astrologiske hints, der kan sætte tingene i perspektiv i forhold til den planet vi lever på og det store univers, hvis vi ønsker den vinkel med.
En underholdende og humoristisk roman med en spirituel tilgang til livets udfoldelse.  – Ditte Andreasson
Bestil bogen her: https://astrologi.dk/shop/klokketaarnet-i-piacenza-peter-h-fogtdal/

Barn af solens og himlens blå
Af Marie Vinterlys

37 sider, 149,95 kr.
Mellemgaard

Forfatteren er vinterbarn, derfor betyder lys og mørke meget for hende. Hun er ikke bange for mørket og har mod til at gå ind i det for derved at gennemgå en transformation. Bogens titel er fremkommet ved, at hun har manglet forbindelse til sine forældre på et dybere plan og derigennem blev et barn af solen og himlen – eller universet. Astrologien spiller en væsentlig rolle i den lille, men givende, bog. Man kan læse om en specifik transformation, hvor forfatterens liv vendte 180 grader. I første omgang valgte hun den vante måde at reagere på, hvilket viste sig at være helt galt. Men som altid skete
der på et tidspunkt i processen noget, som alligevel vendte det hele i en transformation – og det gik som det skulle på trods af det første, forkerte, valg. Se også anmeldelsen af Forvandlingens smerte af samme forfatter.
Bestil bogen her: https://astrologi.dk/shop/barn-af-solens-og-himlens-blaa-marie-vinterlys/

Forvandlingens smerte
Af Marie Vinterlys

74 sider, 149,95 kr.
Mellemgaard

Denne bog er langt mere omfattende end den anden bog af samme forfatter Barn af solens og himlens blå. De to bøger supplerer hinanden godt, men kan læses enkeltvis.
Bogen Forvandlingens smerte bærer undertitlen: ’Et møde med sjælen og en vej til erkendelse’ og går mere i dybden end den anden bog, og tekstmæssigt er den noget mere omfattende og indeholder også et langt kapitel om astrologi, hvor forfatteren beskriver transformationen og sætter ord på de handlinger, hun skulle igennem med familien for at komme hel igennem udfordringerne i fx skygge-problematikker. I den forbindelse bruger hun de astrologiske skyggetegn.
Bestil bogen her: https://astrologi.dk/shop/forvandlingens-smerte-marie-vinterlys/

Tiden er nu – en vandring mod forandring
Af Lilly Acacia


250 sider, 289,00 kr.
Eget forlag

Bogen er en beskrivelsen af den forandring, der er sket ved at gå Caminoen med de indsigter, der kom undervejs. Forfatteren ønsker at vise andre, hvad man kan gøre for at foretage en vellykket transformation, og denne hensigt lykkedes for hende. Hun beretter om at turde begive sig ud, hvor man ikke kan bunde. Hun forlod sit hus og familie i Næstved for at begive sig ud på den rejse, der føltes nødvendig for at fuldbyrde livet.
Besttil bogen her: https://astrologi.dk/shop/tiden-er-nu-en-vandring-mod-forandring-lilly-acacia/

21 dages lys – Kærlige affirmationer til din sjæl
Af Christin Bjergbakke


180,00 kr.

En fin lille bog med det særkende, at der er rigtig meget plads til egne notater. Bogen kan bruges til daglig egenomsorg og foreslår et forløb på 21 dage i træk til en rejse mod mere glæde, kærlighed og selvtillid. Det kræver, at man tager en pause fra hverdagen og derved åbner mulighed for, at tingene kan komme til én og på den måde medvirke til, at vi finder den bedste udgave af os selv. Affirmationerne er smukt formuleret og kan bruges af alle i en selvudviklingsproces. Det anbefales at meditere hver dag over den pågældende affirmation.
Bestil bogen her: https://astrologi.dk/shop/21-dages-lys-christin-bjergbakke/

Lev i fuldt flor
Af Luuna Sommer

234 sider, 269,95 kr.
Forlaget LS

Lev i fuldt flor med undertitlen Fra overvægtig til let og livsglad er en fortælling om Luuna Sommers forvandling, og om at vende en livskrise til et liv fyldt med glæde og livsmod.
Luuna Sommer (LS) er uddannet ernæringsterapeut fra University of Westminster i London, hvor hun også havde en kost- og ernæringsklinik. I dag kalder hun sig for ‘Vægttab- og livsstilsekspert’ og arbejder nu i Danmark som coach og mentor for dem, der gerne vil tabe sig og begynde en ny livsstil. Samtidig er hun forfatter til en række bøger og podcasts om at få et bedre liv ved at ændre på sine kostvaner.
På trods af at LS er uddannet inden for ernæring og sideløbende har deltaget i konferencer og kurser inden for emnet, har hun kæmpet med overvægt siden 13-årsalderen. En måned før hendes 60-års fødselsdag i januar 2017 begynder hendes fortælling. Hun har prøvet alverdens slankekure, hvor det har været yoyo-effekten, der har været det gennemgående tema med ekstra kilo som gevinst på kroppen hele livet indtil nu.
Det er en meget personlig fortælling med tilbageblik fra et levet liv, hvor mad har fyldt meget for bogens forfatter. Vi følger LS gennem et forløb, hvor de overflødige kilo begynder at rasle af, da hun hører om begrebet ”skjult insulinresistens”, og hun begynder en ernæringsmæssig omlægning af sine kostvaner og får i tilgift et gladere liv med mere energi.
Som jeg har forstået det, handler skjult insulinresistens om at få kroppen til at arbejde optimalt med den mad, vi putter i munden, så biokemien i kroppen kommer i balance. Det giver alt andet lige et varigt vægttab, men også en masse positive sidegevinster for eksempel en bedre søvn og mere energi i dagligdagen, samtidig med at risikoen for livsstilssygdomme som diabetes 2 og hjertekarsygdomme formindskes.
Bogen er opdelt i to dele, hvor første del er LS’ personlige fortælling. Her beskriver LS råt for usødet, om sin vej gennem livet med en krop, der har været svær at samarbejde med. Det samarbejde har givet hende opture men flest nedture, indtil hun fandt nøglen, der i dette tilfælde er ”skjult insulinresistens”.
Anden del består af 17 casestories fra kvinder, der alle har været igennem et forløb hos LS, og som LS har de fundet nøglen til en bedre livskvalitet. Det er en inspirerende og let læst bog, der kan anbefales til alle, der er kørt fast, og som ønsker mere livskraft og glæde i livet. Jeg vil slutte med et citat fra bogen ”Miraklernes tid er ikke forbi. Det handler bare om at sætte ind med de rigtige tiltag” – god læselyst. Ellen Knudsen
Bestil bogen her: https://astrologi.dk/shop/lev-i-fuldt-flor-luuna-sommer/

AnchorKurser og temadage

Astrologiskolen
v/John Finding

Temadag søndag den 7. april kl. 10 til 16
Tydning af Det progressive Horoskop

Vi vil også beskæftige os med korrektion af fødselstidspunktet, for det er også det progressive horoskop, vi arbejder med dér, og det er derfor naturligt at tage det med denne dag.

Pris: 750,00 kr.

Tilmelding og nærmere oplysninger:
Mobil: 20161452
Johnf1941@outlook.com
Se nærmere på:
www.johnfinding.dk/tema

AnchorUgen, der kommer

Mandag går Venus ind i Fiskenes tegn og bliver der i nogle uger. Venus står for værdier, så man kan enten være meget heldig, men nogle kan også være lidt naive på de værdimæssige områder – pengene og kærligheden. Der er ikke tale om noget særligt fornuftsbetonet forhold til penge og kærlighed, men et meget romantisk forhold kan komme på tale.
Søndag er Solen i konjunktion med Neptun, og det øger fantasien, drømmene, intuitionen og i øvrigt alt, hvad der ikke kan måles og vejes. Det kan være en dag, hvor man dyrker kunsten, læser en bog, går en lang tur eller tager på et weekendkursus i noget indenfor det, man ikke kan måle eller veje.

MANDAG
Se indledningen. Kl. 1.19 går Månen ind i Vædderen og giver et par dage med heftige følelser. Nogle lader temperamenterne løbe af med sig, så husk at tælle til 10, før du reagerer.

TIRSDAG
Midt på dagen står Månen godt til Mars, så der er tale om en meget direkte energi på det følelsesmæssige plan. Der er også meget fysisk aktivitet, så mange kan få meget fra hånden.

ONSDAG
Kl. 1.28 går Månen ind i Tyren og giver et par dage med behov for at nyde det og have livskvalitet. Man kan modstå alt, undtagen lige fristelser. Aftenen er præget af behovet for stabile følelser. Månen står nemlig godt til Saturn. Der er også tale om ansvarlige følelser.

TORSDAG
Sidst på formiddagen står Månen på Uranus, som giver et meget stort friheds- og originalitetsbehov. Mange er nytænkende, nyskabende og opfindsomme – og nogle kan være ret stressede. Sidst på eftermiddagen står Månen i spænding til Mars, og så kan temperamenterne komme i kog på den lidt hårde måde. Ved 19-tiden står Månen godt til Solen. Det giver en helhedsmæssig oplevelse på det følelsesmæssige og identitetsmæssige plan.

FREDAG
Kl. 4.16 går Månen ind i Tvillingerne og giver et par dage med behov for kommunikation, formidling, aftaler og det at møde andre mennesker i det hele taget. Fra morgenstunden står Månen godt til lidenskabsplaneten Pluto, så følelserne er dybe og intense. Midt på dagen er Månen i spænding til Venus, så man kan måske ikke få den hygge ud af det, som man havde håbet.

LØRDAG
Der er ingen eksakte planetaspekter, men læs under søndag.

SØNDAG
Se indledningen. Fra tidligt om morgenen står Månen i spænding til Solen. Det giver svingende og ustabile følelser, især fordi Månen også er i spænding til Neptun, som giver uklare følelser, som kan være helt kaotiske. Måske forårsaget af, at man ikke har fået søvn nok eller fået lidt for meget inden for Vesten om lørdagen. Kl. 10.40 går Månen ind i Krebsen og giver et par dage med meget stærkt behov for familieliv, nærhed og omsorg.

 

AnchorAktuelt

Søren Pape Poulsen er gået over

Den 2. marts 2024 kl. 17.26 i Vejen blev der ringet efter en ambulance, da den konservative leder, Søren Pape Poulsen, var faldet om på et konservativt møde i Vejen.
I horoskopet for hændelsen var DC på vej ind i en konjunktion med skæbneplaneten Saturn, som igen var i konjunktion med to planeter, nemlig Solen (Pape selv) og Merkur (formidling, møder, aftaler). Pape nåede lige at høre deltagernes applaus på et indlæg, da han mistede bevidstheden.


Søren Pape Poulsen, født 31. december 1971 i Bjerringbro, tid ukendt

I horoskopet for fødselsdagen den 31. december 1971 er der fine transitter, men hvad angår progressioner, er Merkur i spænding til lidelses- og sygdomsplaneten Neptun. Ellers er der ikke andre eksakte spændinger i det progressive horoskop. Dette tyder på, at der er en hovedakse på spil, men det står hen i det uvisse, da vi ikke kender fødselstiden. Hvad planeterne angår, er der ikke så meget slinger i fødselshoroskop. Planeter står nu engang, hvor planeter skal stå, måske lige undtagen Månen, men den kan næsten ikke undgå at være med i et storkvadrat, som er den stærkeste
spænding i et horoskop.
Her hjælper det meget at være en gammel sjæl, hvad Søren Pape Poulsen helt sikkert må have været med sin store hjælpsomhed og omsorg for andre Derfor har han forpå forbilledlig vis klaret de stærke spændinger et langt stykke hen ad vejen. Men når både Solen og Månen danner et storkvadrat sammen med Mars og Pluto, så bliver man sat på store prøver i livet. Solen står for lederskab og det at være i fokus. Her havde Pape på grund af Solens spændinger en udfordring. Det er helt sikkert, at han altid ville det bedste for alle og gerne satte sig selv i baggrunden, men det har kostet en pris. Vi så det, da han meddelte, at han var statsministerkandidat. Derfra begyndte det – i det mindste astrologisk set – at gå i den forkerte retning med Pape og De Konservative. Hans lederskab var derfor nok beregnet til en lidt mere tilbagetrukket position, end det at være partileder eller endda statsminister. Så er borgmesteren et langt bedre valg. Derfor må stillinger i de højere luftlag vente til efterlivet.
Der er også en Mars-spænding til Pluto, der er hård og ubønhørlig, og får man ikke sat grænser, kan det være farligt – især fordi Saturn (grænser) er i spænding til Neptun (det grænseløse). Der skulle meget til, før Søren Pape Poulsen satte grænser, men han kunne blive nødt til det, hvis tingene begyndte at gå for vidt. Pape har været for god af sig mange gange og givet sig på punkter, han måske burde have holdte fast i. Det er dog ikke underligt, at Pape var et yderst vellidt menneske, som mange kommer til at savne.
Æret være Søren Pape Poulsens minde.

AnchorUgens humor

  • Og så var der den om Fisken, der havde fået en øjensygdom. Han havde fået grøn stør.

AnchorBoganmeldelser

Med det royale i centrum
Kongerøgelse har virkelig fået meget næring i den seneste tid, ikke mindst på bogfronten. I den anledning har vi på Horoskopets redaktion besluttet at indlede en serie om de danske konger og dronninger gennem tiden.
I det nye nummer, der udkommer i denne uge, tager vi hul på en serie om kongerækken med et portræt af Christian 2., som er aktuel nu, idet han er omdrejningspunktet for en storstilet udstilling på Østfyns Museer i Kerteminde og på Nyborg Slot fra påsken til eftersommeren 2024, og hvor der også vil være et indslag om kongens horoskop. Vi anmelder også biografien om kogen i dette nummer.
Desuden anmelder vi to nye bøger om henholdsvis Frederik 3. og Frederik 5., og vi ser også på den nye bog ’Kongeord’ af kong Frederik 10. Bøgerne vil alle indgå i de artikler, vi bringer i Horoskopet om kongerækken – og alle bøger kan købes i Astrologisk Boghandel.
Bestil Astrologimagasinet Horoskopet her: https://astrologi.dk/vare-kategori/horoskopet/

Kongeord
Af Frederik 10. og Jens Andersen


112 sider, 250,00 kr.
Politiken

Bogen er måske nok skrevet mest af pligt, men sådan MÅ det jo være med det valgsprog/kongeord, som Frederik 10. har valgt. Jeg er sikker på, at der er både et højere formål og en dybere mening med bogen – ud over det at slippe for nogle af pressens nærgående spørgsmål.
Bogen er også et forvarsel om nye tider i kongehuset. Kongen har ganske vist ikke ordene og formuleringerne fra fremmede, så måske har Margrethe også haft en finger med i spillet. Ellers er bogen blevet til i et fint samarbejde mellem kongen og forfatteren Jens Andersen.
Begrebet ’Kongeord’ er et andet ord for et valgsprog. Måske skal vi gå et skridt videre og tolke ordet som ’et nøje velvalgt ord’ – ganske som ordlyden af det nye valgsprog: ’Forbundne, forpligtet, for Kongeriget Danmark’.
Et dugfriskt eksempel på nøje udvalgte ord fik vi også på kong Frederiks første rejse som regent, som gik til Polen, hvor han afsluttede en officiel middag med deltagelse af den polske præsident med ordene: ’Na Zdrowie’, som normalt blot betyder skål. Begrebet bruges flittigt i Polen, men kongens brug af ordet hænger utvivlsomt sammen med, at han ville ære det polske folk med en gestus ved at udtale et for dem vigtigt, nationalt begreb, på landets eget sprog.
Det kunne ellers forekomme at være lige jovialt nok at sige ’Skål’ ved en officiel middag af den karat – dog ikke med den dybere mening med begrebet.
Denne gestus kan derfor være med til at skabe et bånd mellem de to nationer. Polakkerne holder meget af det uformelle og hyggelige, også når det drejer sig om de ellers stive, officielle arrangementer som det på det polske kongeslot.
Bestil bogen her: https://astrologi.dk/shop/kongeord-jens-andersen/

Frederik 3. – fra afmagt til enevælde
Af Lars Christensen


659 sider, 349,95 kr. (indb.)
KD Forlag

Frederik 3.’s liv og personlighed var et modstykke til hans temperamentsfulde far, Christian 4. Frederik 3. levede fra 1609 til 1670, og bogen fortæller historien om en både gådefuld, indadvendt og videbegærlig konge, der ikke blev født som tronfølger. Han blev det, efter at hans storebror, Christian, døde året før Christian 4. i 1647. Frederik 3. var landets første enevældige konge af Danmark og Norge. Han greb magten i 1660 efter en noget speget politisk proces, som reelt var et kup, hvor han taktisk og snarrådigt formåede at udnytte de opståede muligheder. Læseren kan glæde sig til en bog om kongens politiske virke, hans familie og personlighed. Han var konge i en europæisk brydningstid og havde en pragmatisk tilgang til sin gerning. Bogen kommer omkring alle aspekterne af hans liv. Hans valgsprog var: ’Jeg vil dø i min rede’.
En helt igennem kompetent og fantastisk bog om en væsentlig konge i landets historie.
Bestil bogen her: https://astrologi.dk/shop/frederik-3-fra-afmagt-til-enevaelde-lars-christensen/

Frederik 5. – Den elskværdige europæer
Af Søren Mentz


319 sider, 349,95 kr.
Gads Forlag (indb.)

Denne bog er den første biografi om den næsten glemte konge, Frederik 5., som viser sig at være meget mere end en enevældig, liderlig og drikfældig konge. Bogen er ovenud fantastisk og fængslende. Kongen dukkede frem af glemslen i 2020, hvor nogle billedkunstnere kastede en buste af ham i Københavns havn. Nu skulle den længst afdøde konge stilles til regnskab for den danske kolonitid med dens tilhørende slaveri. Bogen tegner et meget nuanceret billede af Frederik 5., hvis regeringstid nok var den mest stabile under enevældens næsten 200-årige historie. Vi præsenteres for nye, ukendte sider af kongen, der gerne ville være et samlingspunkt for befolkningen. Han opnåede da også stor popularitet, og man så igennem fingre med hans drikfældighed, som det dog også lykkedes for ham at holde skjult et godt stykke hen ad vejen, da den mest fandt sted sammen med jagtkammeraterne i Jægersborg. Han blev rokokoens personifikation og
kendte ansigt, som folket elskede. Kongen skuede også ud over landets grænser og blev inspireret af et Europa, der var præget af sanselighed og nydelse i denne oplysningstid.
Denne uundværlige bog om Frederik 5. indeholder også et kronologisk register over vigtige begivenheder i Danmarkshistorien i hans levetid fra fødslen i 1723 til hans død i 1766. Vi kan læse om barndom og opvækst, regeringstiden, hans pæne sider, rytterstatuen, kulturelle interesser, alkoholikeren og den folkekære konge, for blot at nævne enkelte punkter i denne fantastiske bog, der kommer hele vejen rundt om kongen, hans tid og hans land.
Bestil bogen her: https://astrologi.dk/shop/frederik-5-den-elskvaerdige-europaeer-soeren-mentz/

Christian 2. – En biografi
Af Lars Bisgaard


446 sider, 349,95 kr.
Gad (indb.)

Det vrimler med overvældende meget royalt stof, bøger og begivenheder. Her har vi en ganske suveræn bog om Christian Tyran, som svenskerne kalder ham, ikke mindst på grund af Det Stockholmske Blodbad i 1520, hvor 82
fjender af kongen blev myrdet. En film om denne begivenhed havde tv-premiere den 17. januar 2024. Kongens liv var omgærdet af myter og dramatiske historier, som bogen forsøger at afdække. Kongen er desuden omdrejningspunkt for en af de mest kendte romaner her til lands, nemlig Johannes V. Jensens ’Kongens fald’, som indbragte forfatteren Nobels
litteraturpris.
Bogens fundament er et omfattende brevmateriale, som ikke tidligere er blevet analyseret. Forfatteren kommer derfor tættere ind bag myterne, end nogen hidtil har været. Han rydder så at sige op i de mange misforståelser, som knytter sig til denne fascinerende historiske skikkelse.
Den helt igennem fantastiske bog indeholder også en ganske overraskende oplysning for astrologer. Der er nemlig en dansk konge, der er opkaldt efter en astrolog. Men dette er så delikat, at det kalder på en hel artikel på et senere tidspunkt.
Bestil bogen her: https://astrologi.dk/shop/christian-2-lars-bisgaard/