Magasinet Horoskopet

Køb et abonnement eller enkelte blade af Horoskopet via dette link:

https://astrologi.dk/produkt-kategori/horoskopet/

Priser på annoncering i Horoskopet, link: Annoncer-format og priser.

Se smagsprøve – Link:  smagsprøve 3-2022

Link: Forhandlerliste af Horoskopet i butikker

Der er gang i forsvarsdagsordenen efter, at der nu er krig i Ukraine og valget om Danmarks forsvarsforbehold i EU. Valgets udfald blev det ventede ’Ja’. Klimadagsordenen er også på sit højeste og energipriserne er på himmelflugt. Dette skyldes både klimaforandringerne og krigen, og inflationen er på det højeste niveau i flere årtier.

Verden er i en kæmpe forandringsproces som følge af Plutos vandring gennem Stenbukkens tegn. Vi er i en smeltedigel, på vej mod nye tider med Pluto gennem Vandbærerens tegn. Dette gælder også i astrologiens verden. Her kom der en uventet begivenhed ind, der viste, at videnskaben også, ligesom astrologien, kunne komme i defensiven. Det tog dog kun videnskabsverdenen kort tid at vriste sig fri af offerrollen. Man brugte nemlig straks det talerør i pressen, som videnskaben jo har– og fik gjort offentligheden opmærksom på DR’s usmagelige facon i det såkaldte satireprogram ‘Ellen imellem’, hvor en forsker blev overrumplet af nogle spørgsmål, der ikke på forhånd var aftalt, ogsom lå helt uden for den videnskabelige dagsorden – og hvor spørgerens identitet var hemmeligholdt. Et sådant talerør har astrologien ikke. Derfor er astrologerne ‘nemme ofre’ i medierne. Det er jo medierne selv, der bestemmer, om de vil tage en klage seriøst. Med videnskaben er det anderledes, da medierne jo har brug for videnskabsfolk til at udtale sig i pressen om dette og hint. Vi har sammenlignetepisoden fra DR’s tv-program ‘Ellen imellem’ med astrologiens situation, og vi kan jo håbe, at videnskabens håndtering af sagen kan medvirke til at ændre astrologiens situation som pressemæssig paria, så befolkningen får en bedre forståelse for, hvad astrologi er, og hvad astrologi kan. DR kan med lethed nå en ellers overset målgruppe, nemlig den million danskere, der er åbne overfor astrologien og beslægtede emner indenfor spiritualitetens verden. At overse så stor en målgruppe er ikke foreneligt med DR’s status som leverandør af public service, som man jo modtager statstilskud til. Vi følger i spænding udviklingen i forvisningen om, at tiden er på astrologiens side – med eller uden pressens bevågenhed. Vi er på vej mod en tid fyldt med stjernekraft.

Måske ser vi i fremtiden flere astrologiske stjernesjæle. Disse stjernesjæle skriver Teresa Thaning om i sin bog ’Kend din sjæletype’ – og det er der
kommet en artikel ud af, hvor vi møder en stjernesjæl. To mennesker, som begge kan ‘komme ind i hovedetpå folk’ på hver deres måde, er Sigmund Freud og Al Pacino. Der er artikler om dem beggei dette nummer. Artiklen om Al Pacino er skrevet af Lars Thor Smith, som viser, at Pacino er en kunstner, der har stor indlevelse og dedikation i sine roller.

Ove von Spaeth har givet sig i kast med psykoanalysens fader, Sigmund Freud, men fra en helt anden vinkel, end når der almindeligvis skrives om Freud – nemlig Freud i forhold til Moses. Begge artikler er spændende læsning.

I dette nummer afsluttes Derek Seagriefs serie om jagten på en ny myte for kloden. En sådan myte er noget af det, vi har allermest brug for i en
tid præget af frygt efter corona, krig og nu abekopper. Vi takker Derek for den meget fine og meningsfulde serie.

Der skal også lyde en tak til Lars Steen Larsen for hans lærerige serie om Dr. Occulta, der – i romanform – handler om Plutos vandring gennem Stenbukkens tegn. En helt anden måde, at læse om astrologi på. Denne romanserie giver stor forståelse for, hvordan planeterne påvirker vores liv – også kollektivt.

I serien om hverdagens helte er fokus dennegang på musikken, som også kan udgøre et område, hvor man kan udvise menneskelighed/ hjælpsomhed overfor de svage grupper i samfundet. Her ser vi på, hvad Bo Young og hans far Jodle Birge betyder og har betydet for musikken og for deres trofaste publikum.

Benja Frederiksens tarotartikel går denne gang tæt på Den hængte mand og Neptun – og de esoteriske strøtanker handler om Chartres katedralen
og den indre vej.

Aase Kærgaard leverer som vanligt Udkigsposten, som denne gang handler om Vandbærerens tidsalder, og hvad vi kan nu forvente os. Hun ser i denne artikel også nærmere på excentriske mennesker og minitolker deres horoskoper.

God læselyst – og god sommer