FAQ

FAQ
Hvornår er AstrologiHuset etableret?
AstrologiHuset er etableret i 1991 af Karl Aage Jensen, der oprindeligt var statstjenestemand.
Hvad ledte til, at Karl Aage Jensen blev astrolog?
Astrologi havde egentlig ikke ligget i kortene for Karl Aage Jensen (KA), men en oplevelse i slutningen af 70’erne ændrede alting, og derefter kom den astrologiske interesse, der siden blev hans levevej, hvilket helt kom til at ændre og dominere hans liv.
Det skete på baggrund af et bekendtskab med en af landets bedste skakspillere dengang. Skakspilleren fortalte KA, at han også var astrolog, og at han sammen med andre astrologer havde stiftet en skakklub i København, der hurtigt kom i 2. division.
Vennen fortalte KA, at han har Ascendanten i Løven. Det provokerede ham, især fordi han dengang var modstander af astrologi. KA blev dog yderligere ansporet, da vennen fortalte ham, at en Fisk som KA blot kunne ringe til sin mor – så ville hun fortælle ham, at han højst sandsynligt blev født mellem kl. 12.30 og kl. 15.30 om eftermiddagen.
Da KA fik at vide, at han blev født kl. 13.30, gik han straks på biblioteket for at låne bøger om astrologi. Han lærte hurtigt sig selv at opstille et horoskop, og i den følgende tid prøvede han sin viden af i omgangskredsen. KA fik hurtigt stor succes med at lægge horoskoper, og klienterne blev overraskede over, hvor godt de stemte overens med virkeligheden. Fra da af blev KA’s skæbne beseglet, og i snart 30 år har han ikke lavet andet end at arbejde med astrologien.
Karl Aage Jensen har foruden at etablere AstrologiHuset i 1991 også deltaget i grundlæggelsen af Astrologisk Museum og Forlaget Galaxen, der årligt udgiver flere bøger.
Hvor længe har Karl Aage været i branchen?
Snart 40 år
Får I mange henvendelser fra folk, der vil have lagt horoskoper?
De store personlige konsultationer er der 3-4 stykker af om ugen inklusive firmaanalyser.
Der var især stor efterspørgsel i 80’erne og 90’erne, som dog faldt noget i 00’erne. Efterspørgslen på horoskoper og astrologiske forudsigelser er nu atter stigende.
Hvem lever efter deres horoskop?
De fleste mennesker bruger deres horoskop som en slags rettesnor.
Et horoskop er som en GPS, der gør det lettere at ‘finde vej’ i livet. Det kan også betragtes som en vejrudsigt, så man kan gardere sig mod stormvejr og andre uvejrsformer ved at være forberedt på de udfordringer, der måtte komme. På den måde kommer man lettere igennem problemerne, end hvis man venter med at gøre noget, til man står i udfordringer til halsen, fordi man for længe lod stå til.
Hvordan påvirker horoskoperne mennesker?
Meget positivt. Det er ofte trygt at vide, at der findes kræfter, der er stærkere end én selv på samme måde, som det er tilfældet med naturens kræfter.
KA har hjulpet mange med at forstå, at det ikke udelukkende er den enkeltes egen skyld eller ansvar, at vedkommende på en eller anden måde er kommet ud i problemer. Der findes derfor hjælp i astrologien. Men til syvende og sidst er det dog individet selv, der tillader naturen og universet at hjælpe til i ens liv.
Det er ofte en meget stor glæde for astrologer at opleve, at astrologien virkelig kan ændre folks liv positivt. Det skaber større åbenhed og interesse for astrologien.
Er der mange, der ændrer deres levemåde, efter de har fået lagt deres horoskop?
Ja, men ofte sker det ikke lige med det samme, og for enkelte sker det aldrig. Flere er tryghedsnarkomaner eller vanemennesker, som egentlig gerne vil lave om på noget i deres liv, men ikke får det gjort, fordi det jo er det nemmeste at lade være.
Er der nogle bestemte steder i verden, hvor et helt samfund lever efter astrologien?
Indien er nok det land i verden, der kommer nærmest på at leve efter astrologien. Men også her sker der efterhånden en fremmedgørelse på grund af indflydelse fra Vesten. Folk bruger ofte kun den venstre hjernehalvdel og glemmer at lytte til deres intuition, drømme og kreativitet – højre hjernehalvdel.
Hvor og hvordan opstod astrologien?
Man ved det ikke nøjagtigt, men i dag argumenterer ingen imod, at de vise mænd, som omtales i Biblen, var astrologer og fandt betlehemsstjernen. Men vi ved, ar astrologien har været anvendt i Babylon, hvor man har fundet gamle stentavler med astrologiske motiver. Det er det, vi ved i dag, men astrologien kan alligevel godt være ældre og være brugt andre steder end Babylon, som blot er det område, vi bevisligt kan datere astrologien til. Det vil sige, at astrologien er mindst ca. 4.500 år gammel.
Kan astrologien påvirke alle mennesker og, i givet fald, hvordan?
Ja, astrologien påvirker alle, men alle er ikke lige modtagelige. Selvom man ikke tror på astrologien, påvirker den alligevel. Det skyldes, at der er tale om universelle kræfter, som ingen kan undgå.
For de, der afviser astrologien, sker tingene måske meget mere overraskende, fordi de ikke er forberedt på de kræfter, der er på spil i deres liv. Og det kan føles som om de udfordringer, de møder, slår ned som lyn fra en klar himmel.
Men hvis man er opmærksom på, at der er fare på færde i en periode, så får man muligheden for at være mere forsigtig og bedre forberedt på at klare udfordringerne. Og man har større mulighed for bedre at kunne udnytte de harmoniske perioder, hvis man i tide ved, at de er på vej.
Hvordan har astrologien ændret sig op gennem tiden?
Før i tiden blev astrologien mere brugt til at forudsige konkrete begivenheder fx hvornår man blev gift, hvor mange børn man ville få osv.
I dag bruger man mere det frie valgs astrologi, hvilket vil sige, at man via personlig udvikling får herredømmet over sit eget liv, så man bliver bedre til at navigere i livet og lære af udfordringerne.
Hvordan kan man leve efter sit horoskop?
Man kan holde øje og få udnyttet de muligheder, der kommer.
Horoskoper er ikke sikre forudsigelser. Astrologien forudsiger både bevidste og ubevidste BEHOV, men den siger ikke noget om, hvorvidt disse behov bliver opfyldt.
Her skal den enkelte selv gøre en aktiv indsats for at få dækket behovene og ønskerne. Derfor bestemmer man på den måde i langt højere grad over sit eget liv, men på en helt anden måde, end de fleste, der tror på, at man er sin egen lykkes smed.

Hvad nu, hvis jeg er født på en skæringsdato?
Er man født på en dag, hvor stjernetegnet skifter til det næste i rækken fx fra Fisk til Vædder, så er det nødvendigt at kende sit fødselstidspunkt for at kunne fastslå stjernetegnet. Det skifter på forskellige tidspunkter på døgnet fra år til år. Dette skyldes i bund og grund, at et døgn ikke er på præcist 24 timer, men nærmere på 23 timer og 59 minutter. Denne uoverensstemmelse ophober sig over 4 år til cirka et døgn, som man så regulerer ved at indskyde en ekstra dag i kalenderen hvert fjerde år. Men NÅR man sætter en ekstra dag ind i kalenderen, har det en såkaldt dominoeffekt, der gør, at ALLE dage forskydes med et døgn året rundt. Derfor skifter tegnenes skæringspunkter også fra år til år.
Dette har alle astrologiske pc-programmer dog taget højde for, så man kan meget hurtigt se, hvilket tegn, man er født i, når man kender sit fødselstidspunkt. Og bestiller man en billig pc-tydning af sit horoskop, vil det rigtige stjernetegn automatisk komme frem.

Mødes astrologer med hinanden?
AstrologiHuset tiltrækker mange astrologer, fordi de gerne vil besøge verdens eneste astrologiske museum, gå på kurser, tage en uddannelse eller have en konsultation.
AstrologiHuset er et eftertragtet og besøgt sted med en rigtig god atmosfære, hvor stort set alle kan lide at komme. Her taler vi om astrologiske eller menneskelige emner, eller man kan bare komme for at møde andre med samme interesser. Mange tidligere ansatte kommer også fortsat og besøger os.
Det er altid en stor fornøjelse at have gæster i AstrologiHuset.

Er folk skeptiske overfor astrologer?
De fleste skeptikere møder vi kun på nettet. Her har de dog fået kvalificeret modstand gennem tiden. Derfor er der langt mellem de kritiske røster.
Ofte skyldes folks skepsis, at de ikke har sat sig ind i, hvad astrologien egentlig går ud på. Astrologi er ikke en trosretning eller religion. Det vigtigste i astrologien er personlig udvikling.
At astrologi også kan bruges på et mere materialistisk niveau er vel heller ikke noget problem. Flere virksomheder har sparet millioner af kroner ved fornuftig brug af astrologi.
Ofte bliver folk mindre skeptiske, når de først selv har fået lavet deres horoskop, og kun få vil betegne det som værdiløst eller ubrugeligt.
Hvordan kan fjerne planeter påvirke mennesket?
Det er aldrig blevet videnskabeligt bevist, at planterne påvirker menneskene.
Men eftersom vi ser, at astrologien virker, uanset om man tror på den eller ej, så er det jo også ligegyldigt.
Alt i universet hænger sammen. Det skulle være beviseligt, at et bask med en sommerfuglevinge i Kina, kan få en vulkan til at gå i udbrud et helt andet sted på kloden. Dette er kendt som ‘Sommerfugleeffekten’.
Man skal huske, at alt er energi i forskellige vibrationer. Energi er til stede overalt, og al energi hænger sammen og udgør et hele, som vi alle er en del af. Så derfor vil alt i universet påvirke os i en eller anden udstrækning.

Hvad med det 13. stjernetegn?
I det daglige arbejde med horoskoper arbejder vi alene med stjerneTEGNENE, som er en jævn 12-deling af cirklen med udgangspunkt i forårsjævndøgn – en rumgeometrisk konstruktion, som de gamle vismænd skabte ud fra deres erfaring, og som ganske vist hedder det samme som stjerneBILLEDERNE, men stjernetegnene ER noget ganske andet. Denne 12-deling betyder, at der kun findes 12 stjerneTEGN.
Rotation i Dyrekredsen, som almindelige mennesker kalder stjerneTEGN flytter sig set fra jorden i forhold til stjerneBILLEDERNE.
StjerneBILLEDER er formationer på himlen, der på et givent tidspunkt står så de udgør fx Vædderen, Fisken, Krebsen osv. Altså bærer disse formationer på himlen OGSÅ de samme dyrenavne. Men disse stjerneBILLEDER er ikke stjerneTEGNENE, og det er her, folk farer vild. Til oplysning er der 88 stjerneBILLEDER på himlen, men kun 12 stjerneTEGN i Dyrekredsen.
Faktisk er det meget ‘heldigt’, at der findes 12 lige store stjernetegn. Hvis man derimod var født i et stjerneBILLEDE, ville der virkelig herske kaos omkring, hvilket stjerneBILLEDE man så var født i, fordi stjerneBILLEDERNE er vidt forskellige i størrelse og nogle overlapper også hinanden. Derfor ville der så fx være mange Væddere men næsten ingen Skytter.
StjerneBILLEDERNE overlapper hinanden, og det er astronomerne der vedtager deres udstrækning. Da fastlæggelsen af stjerneBILLEDERNEs udstrækningen af og til ændres af astronomerne, vil det blive kaotisk, hvis man i astrologien brugte stjerneBILLEDERNE i stedet for stjerneTEGNENE. Det ville nemlig betyde, at mange mennesker skulle skifte stjerneTEGN med jævne mellemrum, – så du tror måske, at du er Tyr – men så er du pludselig Tvilling, og nogle år efter er du Tyr igen.
Og nu kommer den store sensation: Ved brugen af stjerneBILLEDER ville der være nogen, der slet ikke kunne holde fødselsdag. Der er nemlig et gab på ca. 8 grader på himlen (kaldet Himlens Port, der ligger i Tvillingernes stjernebillede), og hvor der ikke findes stjerner, der hører til i et stjernebillede, og det ville jo være synd for dem, der har fødselsdag i netop disse 8 dage, for så er de på en måde slet ikke født i noget stjernebillede – og kan derfor ikke fejre deres fødselsdag, som jo ikke findes. Derfor er det godt, at vi har stjerneTEGNENE, som ikke løber ind i sådanne udfordringer.
Ved brug af stjerneBILLEDER vil der også være mange, der vil være født i to stjerneBILLEDER. Nemlig alle dem, der er født der, hvor to forskellige stjerneBILLEDER overlapper hinanden. Så vær glad for, at vi i astrologien opererer med den faste 12-deling, nemlig stjerneTEGNENE, alt andet ville være totalt kaos. StjerneTEGNENE ændres der ikke på, som astronomerne gør med stjerneBILLEDERNEs udstrækning af og til.

Og lad os slå fast én gang for alle – der findes IKKE et 13’ende stjerneTEGN, som indgår i den Dyrekreds af stjerneTEGN, som astrologien bruger og har brugt siden astrologien opstod. Når der tales om et 13. stjerneBILLEDE er det Slangebæreren, der refereres til, da dette stjerneBILLEDE på himlen står tæt på den astrologiske Dyrekreds, men det er ikke et stjerneTEGN, ligesom alle de andre stjerneBILLEDER på himlen, 88 i alt, heller ikke er stjerneTEGN og heller ikke indgår i Dyrekredsen.

Misforståelsen bunder altså i, at astronomer og astrologer bruger de samme betegnelser om både stjerneBILLEDER og stjerneTEGN, eks. Vædderen, Tyren osv., og astrologer er fuldt ud klar over, at tegnene flytter sig i forhold til billederne, eller omvendt. Men da astrologi er et symbolsprog, er det naturligt – nu og i fremtiden – at følge oldtidens fastlæggelse af denne symbolske opdeling i 12 lige store tegn.
Det er god logik at bruge 12-tallet, idet der er 12 måneder i året på grund af de 12 måneomløb.
Husk at stjerneBILLEDERNE fra tid til anden bliver flyttet, når tilstrækkeligt mange astronomer mener, at der er argumenter for dette. Det sker på de astronomiske kongresser, der afholdes med jævne mellemrum, hvor flere tusinde astronomer deltager, og hvor der bl.a. stemmes om stjernebilledernes udstrækning og om hvilke himmellegemer, der kan kaldes planeter, dværgplaneter, asteroider mv..
Virker en planet og en dværgplanet lige godt?
Ja – et eksempel er Pluto, der mistede sin status som planet ved verdenskongressen i Prag i 2006, og blev ‘degraderet’ til dværgplanet. Men selv om astronomerne nu ser Pluto som en dværgplanet, ser vi astrologer helt anderledes på det, for det er ganske tydeligt, at Pluto virker – endda overordentlig kraftigt – uanset hvilken status den har. Bare spørg et af de mange kendte og ukendte mennesker eller virksomheder, der har mærket Plutos indflydelse. I skrivende stund er det mennesker, der er født omkring den 18. januar, 16. april, 17. juli og 18. oktober – uanset årstal, der oplever, at Pluto transformerer deres liv, da den er i spænding til deres Sol i fødselshoroskoperne.

Hvad er tidsaldre – og hvordan fremkommer de?
De forskellige tidsaldre, Vandbærerens Tidsalder, Fiskenes Tidsalder osv. opstår ved, at Jordens akse bevæger sig en smule hvert år. Det bliver faktisk til ca. 1 grad hvert 72. år. Jordens akse bevæger sig imidlertid som en snurretop og når på den måde hele Dyrekredsen rundt på ca. 25.900 år, hvilket igen giver ca. 2.100 år i hvert tegn, som betegnes en tidsalder.
Dette er dog ikke i sig selv noget bevis på, at astrologien virker, men det er et forsøg på en sandsynliggørelse. Astrologer har som sådan ikke behov for at bevise, at astrologien virker, for vi ved af erfaring, at det gør den.

Du kan læse alt om den komplette astrologiske grundviden i bestselleren Astrologiens Univers af Karl Aage Jensen.
Tilbud lige nu til kr. 149 kr. på www.astroshop.dk