FAQ

Hvornår er Astrologihuset etableret?
Astrologihuset er etableret i 1992 af Karl Aage Jensen, der oprindeligt var statstjenestemand.
Hvad ledte til, at Karl Aage Jensen blev astrolog?
Astrologi har egentlig ikke ligget i kortene for Karl Aage Jensen, men en oplevelse i slutningen af 70´erne ændrer alting, og derefter kommer den astrologiske interesse, og siden levevej, helt til at ændre og dominere hans liv.
Det sker på baggrund et bekendtskab med en af landets bedste skakspillere dengang. Skakmesteren fortæller Karl Aage, at han også er astrolog, og at han sammen med andre astrologer har stiftet en skakklub i København, der hurtigt kommer i 2. division.
Vennen fortæller, at Karl Aage har Ascendanten i Løven. Det provokerer ham, og han bliver yderligere ansporet, da vennen siger, at en Fisk som ham kan blot ringe til sin mor – og hun vil fortælle, at Karl Aage højst sandsynligt er født mellem kl. 12.30 og kl. 15.30 om eftermiddagen.
Da Karl Aage får bekræftet, at han er født kl. 13.30, går han straks på biblioteket for at låne bøger om astrologi. Han lærer hurtigt sig selv at opstille et horoskop, og i den følgende tid prøver han sin viden af i omgangskredsen. Karl Aage får hurtig stor succes med at lægge horoskoper, og klienterne er overraskede over, hvor godt de stemmer overens med virkeligheden.
Fra da af er Karl Aage Jensens egen skæbne besejlet, og i over 27 år har han ikke lavet andet.
Karl Aage Jensen har foruden at etablere Astrologihuset i 1992 også grundlangt Astrologimuseet og Astrologiskolen, der årligt uddanner 25 nye astrologer.

Hvor længe har Karl Aage været i branchen?
Snart 40 år

Får I mange henvendelser fra folk, der vil have lagt horoskoper?
De store personlige konsultationer er der 3-4 stykker af om ugen inklusive firmaanalyser.
Der var en stor efterspørgsel i 80´erne og 90´erne, som sidenhen faldt lidt i en overgang. Efterspørgslen på horoskoper og astrologiske forudsigelser er nu atter stigende.

Hvem lever efter deres horoskop?
De fleste mennesker bruger deres horoskop som en slags rettesnor med tommelfingerregler.
Et horoskop er som et søkort, der gør det lettere at ”finde vej” i livet. Det kan også betragtes som en vejrudsigt, så man kan gardere sig mod stormvejr og andre uvejrsformer ved at være beredt. På den måde kommer men lettere igennem udfordringerne.

Hvordan påvirker horoskoperne mennesker?
Meget positivt. Det er ofte trygt at vide, at der findes kræfter, der er stærkere end én selv, på samme måde som det gælder med naturens kræfter.
Karl Aage Jensen har hjulpet mange med at forstå, at det ikke udelukkende er de enkeltes egen skyld eller ansvar, at de på en eller anden måde er kommet ud i problemer. Der findes derfor hjælp i stjernerne. Til syvende og sidst er det dog individet selv, der tillader naturen og universet at hjælpe til i sit liv.
Det er ofte en meget stor glæde for astrologer at opleve, at astrologien virkelig ændrer folks liv positivt. Derfor bidrager AstrologiHuset også til større åbenhed og interesse for astrologien.

Er der mange, der ændrer deres levemåde, efter de har fået lagt deres horoskop?
Ja, men ofte sker det ikke lige med det samme, og for enkelte sker det aldrig. Flere er tryghedsnarkomaner eller vanemennesker, som egentlig gerne vil lave om på noget i deres liv, men ikke får det gjort, fordi det er jo det nemmeste at lade være.

Er der nogle bestemte steder i verden, hvor et helt samfund lever efter astrologien?
Indien er det land i verden, der kommer nærmest at leve efter astrologi. Men også her sker der efterhånden en fremmedgørelse på grund af indflydelse fra Vesten. Folk bruger ofte kun den venstre hjernehalvdel og glemmer deres intuition, drømme og kreativitet.

Hvor og hvordan opstod astrologien?
Man ved det ikke nøjagtigt, men det antages, at menneskene er nået til et udviklingstrin i livet, hvor de har været åbne for intuitiv tænkning og i samklang med universet og dermed planeterne.
Selv i dag argumentere ingen imod, at de vise mænd, som omtales i Biblen, var astrologer og fandt betlehemsstjernen.
Astrologi og visdom hænger uløseligt sammen, og det giver en kæmpeglæde at arbejde med astrologien.

Kan astrologien påvirke alle mennesker og, i givet fald, hvordan?
Ja, astrologien påvirker alle, men alle er ikke lige modtagelige. Selvom man ikke tror på astrologien, påvirker den alligevel. Det skyldes, at der er tale om universelle kræfter, som ingen kan undgå.
For de, der afviser astrologien, sker tingene måske meget mere overraskende, fordi de ikke er forberedt på de kræfter, der er på spil i deres liv. Og det kan føles som om de udfordringer, de møder, slår ned som lyn fra en klar himmel.
Men hvis man er opmærksom på, at der er fare på færde i en periode, så får man muligheden for at være mere forsigtig og bedre forberedt på at modstå udfordringerne.
Modsat kan man bedre udnytte de harmoniske perioder, hvis man, i tide, ved, at de er på vej.

Hvordan har astrologien ændret sig op gennem tiden?
Før i tiden blev astrologien mere brugt til at forudsige konkrete begivenheder fx hvornår man blev gift, hvor mange børn man ville få osv.
I dag bruger man mere det frie valgs astrologi, hvilket vil sige, at man kan bruge hele eller dele af astrologien frit efter eget valg.

Hvordan kan man leve efter sit horoskop?
Man kan holde øje og få udnyttet de muligheder, der kommer.
Horoskoper er ikke sikre forudsigelser. Astrologien forudsiger både bevidste og ubevidste BEHOV, men den siger ikke noget om, hvorvidt dette eller disse behov bliver opfyldt. Her skal den enkelte selv gøre en aktiv indsats.
Derfor bestemmer man selv over sit eget liv, men på en helt anden måde, end langt de fleste tror.

Mødes astrologer med hinanden?
AstrologiHuset tiltrækker mange astrologer. Både for at besøge verdens eneste astrologiske museum og på kursus, uddannelse eller til konsultationer og foredrag.
AstrologiHuset er et eftertragtet og besøgt sted med en rigtig god atmosfære, hvor stort set alle kan lide at komme. Her taler vi om astrologiske eller menneskelige emner, eller man kan bare komme for at møde andre med samme interesser. Mange tidligere ansatte kommer også fortsat og besøger os.
Det er altid en stor fornøjelse at have gæster i AstrologiHuset.

Er folk skeptiske overfor astrologer?
De fleste skeptikere møder vi kun på nettet. Her har de dog fået kvalificeret modstand gennem tiden. Derfor er der langt mellem de kritiske røster.
Ofte skyldes folks skepsis, at man ikke har sat sig ind i, hvad astrologien egentlig går ud på. Astrologi er ikke en trosretning eller religion. Det vigtigste i astrologien er personlig udvikling.
At astrologi også kan bruges på et mere materialistisk niveau er vel heller ikke noget problem. Flere virksomheder har fx sparet millioner af kroner på fornuftig brug af astrologi.
Ofte bliver folk mindre skeptiske, når de først selv har fået lavet deres horoskop, og kun få vil betegne det som værdiløst eller ubrugeligt.
Hvordan kan fjerne planeter påvirke mennesket?
Det er aldrig videnskabeligt bevist, at planterne påvirker menneskene.
Men det er i vores øjne ligegyldigt, eftersom astrologi virker, uanset om man tror på den eller ej.
Alt i universet hænger sammen. Fx skulle det være beviseligt, at et bask med en sommerfuglevinge i Kina, kan få en vulkan til at gå i udbrud et helt andet sted på kloden.
Man skal huske, at alt er energi i forskellige vibrationer. Energi er til stede overalt, og al energi hænger sammen og udgør et hele, som vi alle er en del af. Så derfor vil alt i universet påvirke os i en eller anden udstrækning.

Hvad med det 13. stjernetegn?
Der kun findes 12 stjernetegn, og sådan vil det være til evig tid.

Imidlertid hævdes det, at der findes et 13. stjernetegn, og forklaringen er, at der sker en forveksling mellem begreberne stjerneTEGN og stjerneBILLEDER.

Rotation i Dyrekredsen, som almindelige mennesker kalder stjerneTEGN flytter sig set fra jorden i forhold til stjerneBILLEDERNE.

Jordens akse bevæger sig en smule hvert år, faktisk ca. 1 grad hvert 72. år. Det vil sige, at en hel omgang tager ca. 25.000 år, hvilket igen giver ca. 2.000 år i hvert tegn og afgør de forskellige tidsaldre: Vandmandens Tidsalder, Fiskenes Tidsalder og så videre.
Jordens akse bevæger sig i virkeligheden som en snurretop og når altså hele Dyrekredsen rundt på ca. 25.000 år.

StjerneBILLEDER er formationer på himlen, der på et givent tidspunkt står så de udgør fx vædderen, fisken, krebsen osv. Altså bærer disse formationer på himlen OGSÅ de samme dyrenavne. Men de er ikke stjernetegnene, og det er her, folk farer vild.

I det daglige arbejde med horoskoper arbejder vi alene med stjerneTEGNENE, som er en jævn tolvdeling af cirklen med udgangspunkt i forårsjævndøgn – en rumgeometrisk konstruktion, som de gamle vismænd skabte ud fra deres erfaring, og som ganske vist hedder det samme som stjerneBILLEDERNE, men som nævnt ER noget ganske andet.

Astrologer er fuldt ud klar over, at tegnene flytter sig i forhold til billederne, eller omvendt. Men da astrologi er et symbolsprog, er det naturligt – nu og i fremtiden – at følge oldtidens fastlæggelse af denne symbolske opdeling i 12 lige store tegn.
Det er god logik at bruge tolvtallet, idet der er 12 måneder i året på grund af de 12 måneomløb.
Men dette er ikke i sig selv noget bevis, kun et forsøg på en sandsynliggørelse – hvad vi dog heller ikke behøver. At man ikke har en bevislig årsag, er jo heller ikke noget bevis på, at det ikke virker!

Faktisk er det meget ”heldigt”, at der findes 12 lige store stjernetegn. Hvis man derimod var født i et stjerneBILLEDE, ville der virkelig herske kaos omkring, hvilket billede man så var født i, fordi billederne er vidt forskellige i størrelse. Så ville der fx være mange Væddere men næsten ingen Skytter.

Det passer altså slet ikke med det 13. ende tegn. For man glemmer totalt, at stjerneBILLEDERNE bl.a. overlapper hinanden, som astronomer nu engang har vedtaget dem.
Et 13. tegn ville betyde, at man så enten ville være født i to forskellige billeder – eller at man måtte vælge et af de to billeder.

I øvrigt ændrer astronomerne nogle gange på de enkelte billeders udstrækning/størrelse. Dette sker på de astronomiske verdenskongresser, hvoraf den seneste var i Prag, hvor man helt afskaffede Pluto som planet – hvad vi i astrologien i øvrigt er helt ligeglade med.
De kalder nu Pluto for en dværgplanet, selv om det sikkert vil blive lavet om igen på et tidspunkt. Men ligesom en dværgkanin stadig er en kanin, så er en dværgplanet også stadig en planet. Og jeg skal hilse og sige, at den VIRKELIG virker, endda overordentlig kraftigt. Bare spørg Lene Espersen, Bendt Bentsen, Klaus Riskær og mange andre, inklusive virksomheder, der har mærket Plutos indflydelse.

Når fastlæggelsen af udstrækningen af stjernebillederne af og til ændres, så ville det blive kaotisk i astrologien, fordi man så for manges vedkommen skulle skifte stjernebillede med jævne mellemrum. Og så kommer den store sensation: Der ville være nogen, der slet ikke kunne holde fødselsdag. Der er nemlig et gab på nogle få grader på himlen (i Tvillingernes stjernebillede) hvor der ikke er noget stjernebillede. Området kaldes himlens port, og hvor ville det dog være synd for dem, der er født i de dage, for de ville jo mangle en fødselsdag.
Så er der mange, der ville være født i to stjernebilleder. Nemlig alle dem, der er født der, hvor de forskellige tegn overlapper hinanden. Så vær glad for, at vi opererer med stjerneTEGNENE, alt andet er totalt kaos. Vi vil ikke ud i at skulle flytte rundt på tegnene, som astronomerne gør med billederne.

Misforståelsen bunder altså i, at billeder og tegn hedder næsten det samme. Vædderen, Tyren osv. Det kunne måske hjælpe, hvis vi begyndte at kalde tegnene noget helt andet.

Læs mere
Du kan læse alt om den komplette astrologiske grundviden i bestselleren Astrologiens Univers af Karl Aage Jensen.
Tilbud lige nu til kr. 149 kr. på www.astroshop.dk