Magasinet Horoskopet

Køb et abonnement eller enkelte blade af Horoskopet via dette link:

https://astrologi.dk/produkt-kategori/horoskopet/

Priser på annoncering i Horoskopet, link: Annoncer-format og priser 2020

Se smagsprøve – Link:  smagsprøve 4-2020

Link: Forhandlerliste af Horoskopet i butikker

Der er to ord, som har klæbet sig fast til mine hjerneceller de seneste måneder. Det første er naturligvis Corona eller Covid-19. På et splitsekund lukkede verdens lande et efter et ned og satte sig selv på vågeblus. – Danmark var et af de første og slap derfor ’billigt’ gennem krisen. Det var lige det, vi trængte til, efter en tid, hvor vi kollektivt var pressede i rotteræset. Det satte imidlertid mange på en alvorlig prøve, for hvad nu, hvor der ikke var så meget arbejde at udføre. For vores eget vedkommende her i huset har vi haft rigtigt meget at tage fat på, som vi ikke havde kunnet nå tidligere, og det var særdeles velgørende.

Det gav også plads til andre væsentlige ting i livet. Læs artiklen om at finde Coronalykken gennem kunst- og naturoplevelser.

Det andet ord er ’super’, som senest er blevet anvendt i forbindelse med gåden om spredningen af virussen. Det har været undersøgt, hvordan spredningen sker, og man fandt ud af, at det er de såkaldte ’superspredere’ der er hovedårsagen. Det vil sige enkelte smittebærere, som deltager i store forsamlinger af mennesker til fx sports- og kulturarrangementer, festivals og koncerter, og dér smitter mange andre. Det har desuden vist sig, at det er gået hårdt ud over sundhedsarbejderne.

Hele 30% af det samlede antal smittede, arbejder inden for sundhedssektoren! Næste skridt bliver at finde ud af, hvorfor nogle mennesker smitter mere end andre og derfor får prædikatet ’superspredere’. Astrologisk set ville man se på Neptun i den forbindelse – dels i fødselshoroskopet, men også i det progressive horoskop.

Jeg vil tro, at det stort set drejer sig om de samme mennesker, som har en ubalance i kroppen, så deres almene sundhedstilstand er svækket. De udgør dels en større smitterisiko for andre, men har også en risiko for selv at blive ekstra hårdt ramt. Det er kun en hypotese, som er baseret på, at hvis man sørger for egen sundhed, så falder risikoen dramatisk for selv at blive ramt, men også hvad angår det at smitte andre. Ordet ‘super’ bliver også brugt i mange andre forbindelser, både mundtligt og skriftligt, i dagligdagen.

Hvis man fx har sendt en længere mail til en bekendt, og der så blot bliver svaret: ’Super’ – så er alle klar over, hvad der menes. Tænk også på ordet ‘supermagt’. Her er det vigtigt at skelne mellem det fysisk/materielle plan og så det åndelige plan. Fysisk set er USA verdens supermagt nummer ét i øjeblikket. Derefter kommer Rusland og Kina. Men hvad med det åndelige plan, som nu råber på at få opmærksomhed efter krisen? Her overtrumfes de nævnte supermagter langt i styrke af det hegemoni (overherredømme), som jordkloden er en lille del af – nemlig det enorme univers.

Ja, planeten Jorden er faktisk selvskrevet som en slags ‘supermagt’, men den skal naturligvis ses i forbindelse med de endnu stærkere kræfter, som solsystemet og universet er i besiddelse af. ‘Super’ foran et ord kan gøre ordet mere positivt – eller negativt, og man kunne sige, at en virus er ’super-nederen’, mens universel energi fra naturen er ’super-overen’. – Det kan du læse om i de spændende artikler inde i bladet om bl.a. Universets svar på Corona, Coronalykke, Statens Seruminstitut, lægens lykke gennem musik for Jorden, det nye Danmarks-horoskop, Svaneridderen og mange flere indslag. Og selvfølgelig er alle de faste rubrikker med samt en lærerig artikel om Mars retrograd.

Med ønsket om en god og coronafri sommer siger vi velkommen til endnu et spændende nummer af Horoskopet.